۱۳۹۵/۱۱/۰۹

بارش برف شدید در اهر نهم بهمن 1395

امروز شنبه نهم بهمن ماه سال 1395 از سر صبح چنان برفی بارید و هنوز که ساعت دوازده و نیم ظهرکه من این فیلمک را گرفتم ادامه داره بشدت . میگن حدود چهل سانتی متر در اهر و شهرهای هوراند و کلیبر و ورزقان و هریس برف به زمین نشسته که گویا اداره آموزش و پرورش هم روز شنبه و هم روز یکشنبه فردا را برای تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل اعلام کرده ...