۱۳۹۵/۱۰/۲۶

موسیقی گذری! در بازار اهر

ظهر تابستان سال 1392 بود . آمدند ، سازیدند و رفتند  .  گفتند از طرفهای مغان و یا اردبیل ( دقیقن یادم نیس ) آمده ایم . آقای دایره نواز حواسش بیشتر به در و دیوار بود نمیدانم چرا؟! ایشآللآه که  این برادرمان مشکل گردن نداشت  :)